Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, kontrolę okresową przeprowadza się, co najmniej dwa razy w roku przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – w stosunku do dwóch rodzajów obiektów. Zwrot „co najmniej” wskazuje, że w stosunku do obiektów wielkopowierzchniowych kontrole okresowe mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku. Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, tzn przekraczającą 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *