You are currently viewing Kontrola obiektu wielkopowierzchniowego

Kontrola obiektu wielkopowierzchniowego

Zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, kontrolę okresową przeprowadza się, co najmniej dwa razy w roku przed i po okresie zimowym w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – w stosunku do dwóch rodzajów obiektów. Zwrot „co najmniej” wskazuje, że w stosunku do obiektów wielkopowierzchniowych kontrole okresowe mogą być przeprowadzane częściej niż dwa razy w roku. Obowiązkiem tym zostały objęte budynki, które posiadają określoną powierzchnię zabudowy, tzn przekraczającą 2000 m2, bez względu na powierzchnię dachu oraz inne niż budynki obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, tj. obiekty budowlane, dla których nie można określić powierzchni zabudowy jak np. wiaty.