planowanie przedsięwzięć budowlanych (projektowanie)

Poprawne, bezpieczne i zgodne z prawem przeprowadzenie inwestycji budowlanej lub bardziej skomplikowanych robót budowlanych jest dla wielu inwestorów zupełnie nowym, wyjątkowym i jednorazowym doświadczeniem. Prawo budowlane wymienia wśród uczestników procesu budowlanego na pierwszym miejscu Inwestora, jako osobę odpowiedzialną za szereg formalności związanych z prowadzeniem budowy czy robót budowlanych. Zastanawiające jest, że pozostali uczestnicy procesu budowlanego muszą spełnić wiele ustawowych zastrzeżeń, wykazać się wieloletnią praktyką oraz odpowiednim wykształceniem, aby pełnić swoje funkcje. Inwestor natomiast, pomimo sporej odpowiedzialności finansowej, karnej i cywilnej, może wykazać się zupełną nieznajomością budownictwa, prawa budowlanego, przepisów KC i KPA, aby prowadzić inwestycje budowlaną. Niestety, obowiązki wynikające z przepisów prawa nadal na nim ciążą, a co za tym idzie i odpowiedzialność. Mało inwestorów zdaje sobie sprawę z faktu, że bez powołanego kierownika budowy, bez projektu i uprawnionego projektanta, cała odpowiedzialność za proces inwestycyjny, za budowę i jej przygotowanie, odpowiedzialny jest Inwestor.

W prawie budowlanym jednym z uczestników procesu budowlanego jest Projektant. Czy jest on potrzebny Inwestorowi?

Projektant  rozpoczyna swoje działania i współpracę z inwestorem we wczesnej, wstępnej fazie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Do jego zadań należy doradztwo przy określeniu celu i zasadności inwestycji. Następnie przygotowuje w oparciu o oczekiwania i wskazówki Inwestora koncepcję programowo-przestrzenną, określa zapotrzebowanie na media (wodę, energię elektryczną, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów itp.). Kolejnym etapem jest zgromadzenie informacji i dokumentów niezbędnych do prac projektowych. Podczas realizacji prac związanych z wykonaniem projektu budowlano-architektonicznego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, projektant koordynuje przebieg prac sprawdzając zgodność opracowań z oczekiwaniami Inwestora i przepisami technicznymi. 

W ramach planowania przedsięwzięć budowlanych oferujemy przede wszystkim:

– sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego,
– uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym,
– organizowanie przetargów,
– uzyskanie pozwolenia na budowę,
– sporządzanie kosztorysów inwestorskich (również zgodnie z pzp),