Kwalifikacje

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje w zakresie oferowanych przez nas usług. Osoby wytypowane do wykonywania nadzoru budowlanego posiadają uprawnienia budowlane i należą do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Doświadczenie

Zdobywaliśmy doświadczenie w realizacji przedsięwzięć budowlanych przemysłowych i mieszkalnych. Jesteśmy z inwestorem począwszy od analiz przedrealizacyjnych, poprzez kontrolę prac projektowych i nadzór robót budowlanych, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby sprawujące nadzór nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ludzie

Jesteśmy dynamicznym zespołem posiadającym niezbędne kwalifikacje do wykonywania oferowanych usług.