Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w świetle art.71 prawa budowlanego, oznacza „w szczególności” podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części zawsze wymaga dokonania zgłoszenia (art.71 ust. 2 pr. bud.); jeśli zaś wiąże się z wykonywaniem robót budowlanych wymagających zgłoszenia – należy dokonać jednego zgłoszenia robót budowlanych i zmiany sposobu użytkowania obiektu (art.71 ust. 6 pr. bud.). Planowany sposób użytkowania musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, co potwierdza zaświadczenie wójta burmistrza albo przezydenta miasta. Zaświadczenie stanowi załącznik do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *