O Nas

Kwalifikacje - Uprawnienia budowlane

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje w zakresie oferowanych przez nas usług. Osoby wytypowane do wykonywania nadzoru inwestorskiego, pełnienia funkcji kierownika budowy czy zajmujące się projektowaniem posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane i należą do okręgowej izby samorządu zawodowego.

Doświadczenie

Zdobywaliśmy doświadczenie w realizacji przedsięwzięć budowlanych przemysłowych i mieszkalnych. Jesteśmy z inwestorem począwszy od analiz przedrealizacyjnych, poprzez kontrolę prac projektowych i nadzór robót budowlanych, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania.

Ubezpieczenie

Wszystkie osoby sprawujące samodzielne funkcje techniczne (inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy, projektant) posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ludzie

Jesteśmy dynamicznym zespołem posiadającym niezbędne kwalifikacje do wykonywania oferowanych usług.

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP - Kancelaria Sejmu RP.