W dniu 29-06-2012 uczestniczyliśmy w szkoleniu zorganizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematem szkolenia było utrzymanie obiektów budowlanych w świetle rozdziału 6 ustawy Prawo budowlane – okresowe kontrole obiektów i budynków.